Ratkaiseva tuki

Ratkaiseva tuki

Miten minä voin auttaa?

Masennus vaikuttaa koko yhteiskuntaan ja sen tehokkaassa hoidossa tarvitaan useita eri tahoja. Potilaan itsensä lisäksi tärkeässä roolissa ovat niin läheiset, työnantajat, hoitavat lääkärit kuin päättäjätkin. Ratkaiseva tuki syntyy yhteistyöllä. Katso, miten juuri sinä voit auttaa.

Läheinen

Kuten potilaan itsensä, myös läheisten on tärkeää tietää, että tehokkaalla hoidolla masennuksesta voi toipua. Läheisten rooli korostuu erityisesti silloin, kun potilaan omat voimat ovat vähissä, sillä avun hakeminen on ensiarvoisen tärkeää. Läheisenä sinun on tärkeää pitää huolta myös itsestäsi ja asettaa omat rajasi siinä, miten kykenet tukemaan.

 • Auta hakemaan tukea, jos potilas ei itse jaksa
 • Tutustu Käypä hoito -suosituksen ohjeisiin eri hoitovaihtoehdoista
 • Pidä huolta myös itsestäsi ja aseta oman jaksamisesi rajat
 • Omaiset ja läheiset voivat saada tukea esimerkiksi Mielenterveydenkeskusliiton eli FinFamin jäsenyhdistyksistä. Oman alueesi yhdistyksen tiedot löydät FinFamin sivuilta.

Työnantaja

Työnantajalle työntekijöiden masennus aiheuttaa menetyksiä sairauspoissaolojen ja työkyvyttömyyseläkkeiden muodossa. Joskus alkavaa tai piilevää masennusta voi olla hyvin vaikea tunnistaa ja sitä voi myös olla vaikea ottaa puheeksi. Hyvä työterveyshuolto ja mielenterveyttä tukevat työolosuhteet ovat konkreettisia tapoja vaikuttaa.

 • Panosta kattavaan työterveyshuoltoon
 • Huolehdi että työolosuhteet, johtaminen ja työkulttuuri tukevat mielenterveyttä
 • Helpota mielenterveysasioista puhumista ja varmista että työntekijät tietävät mistä apua tarvittaessa saa
 • Kouluta esimiehiä tukemaan työntekijöitä mielenterveysasioissa
 • Tarjoa joustavia ratkaisuja masennuksesta toipuvalle ja töihin palaavalle
 • Lyhytterapia ja matalan kynnyksen nettiterapia ovat toimivia konkreettisia apukeinoja

Lääkärit ja hoitajat

Pienikin epäilys masennuksesta tulisi aina ottaa vakavasti, sillä nopea hoitoon pääsy on tärkeää, samoin kuin sopivan hoitomuodon löytyminen kullekin potilaalle.

 • Varaa riittävästi aikaa potilaan tilanteen kartoittamiseen ja huolehdi, että seurantakäynti on pian
 • Varmista potilaan psykososiaalinen tuki
 • Käytä potilaan täyttämää mielialakyselyä oireiden kartoittamiseen ja voinnin seurantaan, ei diagnosointiin
 • Kun kyseessä on vaikea, pitkittynyt tai hoitoresistentti tapaus, konsultoi psykiatria tai erikoissairaanhoitoa.

Päättäjät

Masennus on työkyvyttömyyden suurin syy ja sen taloudelliset vaikutukset yhteiskuntaan ovat merkittävät. Masennuksen tehokas hoito auttaa säilyttämään kansalaisten toiminta- ja työkykyä ja vähentää inhimillistä kärsimystä. Uusien hyvinvointialueiden päättäjillä on paljon mahdollisuuksia vaikuttaa siihen, miten masennuksen hoito heidän alueellaan toteutuu.

 • Pohdi Terapiatakuun mahdollisuutta omalla alueellasi
 • Huolehdi, että mielenterveystyöhön löytyy riittävästi rahoitusta
 • Varmista, että hoidon laatua mitataan ja siitä raportoidaan
 • Panosta siihen, että potilaiden kokemuksia hoidosta kerätään systemaattisesti ja hyödynnetään toiminnan kehittämisessä
 • Huomioi nuorten huonontunut mielenterveystilanne ja laadi toimenpiteitä sitä varten
Lisätietoja kampanjasta
Pekka Ihalmo

Yhteiskuntasuhdejohtaja
Janssen Finland
Sähköposti: pihalmo@its.jnj.com

Henna-Riikka Myrskylä

Vaikuttamisviestinnän asiantuntija
Mielenterveyden keskusliitto
Sähköposti: henna-riikka.myrskyla@mtkl.fi

Logo Janssen | Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson