Ratkaiseva tuki

Ratkaiseva tuki

Psykoterapian ja masennuslääkehoidon yhdistäminen

Psykoterapian ja masennuslääkehoidon yhdistäminen on tehokkaampaa kuin kumpikaan hoitomuoto yksinään. Psykoterapian yhdistäminen lääkehoitoon parantaa toipumista vaikeissa ja pitkäkestoisissa keskivaikeissa masennustiloissa, tuottaa myönteisiä psykososiaalisia lisävaikutuksia pelkkään lääkehoitoon nähden ja lisää hoitomyöntyvyyttä.1

Kenelle yhdistelmähoito sopii?

Yhdistelämhoito sopii erityisesti vaikeaa ja pitkäkestoista keskivaikeaa masennusta sairastaville.

Miten hoito tehoaa?

Psykoterapian ja masennuslääkehoidon yhdistäminen on monissa tapauksissa tehokkain hoitomuoto.

Mitä vaihtoehtoja on olemassa?

Ks. kohdat Pitkäkestoiset psykoterapiat ja Masennuslääkkeet.

Yhdistelmähoidon haasteet

Ks. kohdat Pitkäkestoiset psykoterapiat ja Masennuslääkkeet.

Mistä yhdistelmä hoitoa saa?

Ks. kohdat Pitkäkestoiset psykoterapiat ja Masennuslääkkeet.

Lähdeviitteet:
  1. Depressio. Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Psykiatriyhdistys ry:n asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2023 (viitattu 6.11.2023). Saatavilla internetissä: www.kaypahoito.fi
Lisätietoja kampanjasta
Pekka Ihalmo

Yhteiskuntasuhdejohtaja
Janssen Finland
Sähköposti: pihalmo@its.jnj.com

Henna-Riikka Myrskylä

Vaikuttamisviestinnän asiantuntija
Mielenterveyden keskusliitto
Sähköposti: henna-riikka.myrskyla@mtkl.fi