Ratkaiseva tuki

Ratkaiseva tuki

Masennuslääke ja psykoosilääke masennuksen hoidossa

Masennuslääkehoito psykoosilääkehoitoon yhdistettynä on tehokas hoitomuoto psykoottista masennusta sairastaville. Psykoottisessa masennuksessa potilaan todellisuudentaju on häiriintynyt, ja hänellä esiintyy vaikeiden tavanomaisten masennusoireiden ohella myös harhaluuloja, harhaelämyksiä tai depressiivinen stupor eli sulkutila, jossa potilas on täysin pysähtynyt, reagoimaton, puhumaton ja kykenemätön syömään tai juomaan.1

Kenelle massennuslääkehoito psykoosilääkehoitoon yhdistettynä sopii?

Psykoottista masennusta sairastaville ja hoitoresistenteille masennuspotilaille silloinkin, kun psykoottisia oireita ei esiinny.

Miten hoito tehoaa?

Tehokas hoitomuoto psykoottista masennusta sairastaville, sekä hoitoresistenteille potilaille.1

Mitä vaihtoehtoja on olemassa?

Lue psykoottisen masennuksen hoidosta depression käypä hoito -ohjeen kohdasta

Lääkehoito -> Psykoottinen depressio.

Hoidon haasteet?

Yleensä psykoottisesti masentuneen toimintakyky ei riitä hoitoon hakeutumiseen, vaan hän tarvitsee aktiivista ja tiivistä tukea. Usein tarvitaan aluksi psykiatrista sairaalahoitoa, koska todellisuudentaju on vääristynyt ja toimintakyky heikentynyt huomattavasti, mikä puolestaan vaikuttaa olennaisesti kotona selviytymiseen.

Itsemurhariski on myös suuri, samoin toipumisen jälkeen uudelleen sairastumisen riski.

Mistä hoitoa saa?

Psykoottiset potilaat hoidetaan psykiatrisessa erikoissairaanhoidossa, joko sairaalassa tai intensiivisessä avohoidossa.1

Lähdeviitteet:
  1. Depressio. Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Psykiatriyhdistys ry:n asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2023 (viitattu 6.11.2023). Saatavilla internetissä: www.kaypahoito.fi
Lisätietoja kampanjasta
Pekka Ihalmo

Yhteiskuntasuhdejohtaja
Janssen Finland
Sähköposti: pihalmo@its.jnj.com

Henna-Riikka Myrskylä

Vaikuttamisviestinnän asiantuntija
Mielenterveyden keskusliitto
Sähköposti: henna-riikka.myrskyla@mtkl.fi