Ratkaiseva tuki

Ratkaiseva tuki

Sähköhoito ja aivojen stimulaatio masennuksen hoidossa1

Psykoterapian ja lääkehoidon lisäksi masennukseen voidaan antaa myös sähköhoitoa sekä erilaisia aivojen stimulointiin perustuvia hoitoja, kuten transkraniaalinen magneettistimulaatio (TMS), tasavirtastimulaatio ja aivojen syvien osien stimulaatio.

Esimerkiksi psykoottista masennusta sairastaville sähköhoito on tehokkain ja suositeltava hoitomuoto. Sitä harkitaan kuitenkin vasta, kun lääkehoito ei ole tehonnut tai tarvitaan nopeatehoista hoitoa esimerkiksi itsemurhavaaran vuoksi.

Myös muita aivojen stimulaatiohoitoja kokeillaan yleensä vasta, jos lääkehoito ja psykoterapia eivät ole tehonneet. Nämä hoidot eivät ole välttämättä laajasti tarjolla kaikkialla Suomessa. Voit lukea lisää sähköön ja aivojen stimulointiin liittyvistä hoitovaihtoehdoista

Käypä hoito -suosituksen kohdasta Muut biologiset hoidot.

Lähdeviitteet:
  1. Depressio. Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Psykiatriyhdistys ry:n asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2023 (viitattu 6.11.2023). Saatavilla internetissä: www.kaypahoito.fi
Lisätietoja kampanjasta
Pekka Ihalmo

Yhteiskuntasuhdejohtaja
Janssen Finland
Sähköposti: pihalmo@its.jnj.com

Henna-Riikka Myrskylä

Vaikuttamisviestinnän asiantuntija
Mielenterveyden keskusliitto
Sähköposti: henna-riikka.myrskyla@mtkl.fi