Ratkaiseva tuki

Ratkaiseva tuki

Nettiterapiat masennuksen hoidossa

Nettiterapia on tehokasta matalan kynnyksen hoitoa, jonka pääsee yleensä aloittamaan nopeasti (usein noin viikossa).2 Nettiterapia tehoaa tutkitusti lievän ja keskivaikean masennuksen oireiden vähentämiseen.3

Nettiterapiassa masentuneella on tukenaan koulutettu terapeutti, yleensä psykologi tai sairaanhoitaja, joka on yhteydessä masentuneeseen viestein nettiterapiaohjelman kautta.

Nettiterapia perustuu myös itsenäiseen työskentelyyn ja harjoitteisiin, joita nettiterapeutti tukee.2

Kenelle hoito sopii?

Nettiterapia sopii lievää ja keskivaikeaa masennusta sairastaville.

Miten nettiterapia tehoaa masennukseen?

Nettiterapiat ovat laajan tutkimusnäytön perusteella tehokkaita ja käytännössä hyvin toimivia hoitoja, jotka soveltuvat täydentämään tavanomaista perustason hoitoa4 lievissä ja keskivaikeissa masennuksissa. Ne pohjautuvat yleensä kognitiivisiin ja käyttäytymisterapeuttisiin menetelmiin.2

Tehokkaan hoidon varmistamiseksi lähetteen tehneen hoitavan lääkärin tulisi edelleen seurata potilasta. Lääkäri saa nettiterapiasta kirjallisen hoitopalautteen, jotta hän voi seurata hoidon onnistumista ja arvioida jatkohoidon tarvetta.1

Mitä hoitovaihtoehtoja on olemassa?

Perusterveydenhuollon nettiterapiat ovat Helsingin yliopistollisen sairaalan (HUS) tuottamia ja Suomessa asuville ilmaisia. HUS:n Mielenterveystalo-palvelusivuston kognitiiviseen malliin pohjautuva terapia kestää seitsemän viikkoa.2 Tutustu HUS:n Mielenterveystalon nettiterapiaan. Lähetteen voi tehdä kuka tahansa lääkäri, terveysasemalla, työterveydessä tai opiskelijaterveydenhuollossa.

Myös yksityinen terveydenhuolto ja opiskelijaterveydenhuolto voivat tarjota internetvälitteistä masennuksen terapiaa. Kysy nettiterapianmahdollisuudesta lääkäriltäsi.

Hoidon haasteet nettiterapiassa

Onnistunut nettiterapia vaatii masentuneelta motivaatiota oppia uusia toimintatapoja, ja sitoutumista itsenäiseen työskentelyyn (sekä nettiyhteyden ja pankkitunnukset).2 Lähetteen tehneen hoitavan lääkärin tulisi seurata hoidon onnistumista.

Miten hoitoon pääsee?

Lähetteen nettiterapiaan voi tehdä kuka tahansa lääkäri ympäri Suomen.2 Voit saada lähetteen esimerkiksi oman terveysasemasi, työterveyshuollon tai opiskelijaterveydenhuollon lääkäriltä.

Lähdeviitteet:
  1. Depressio. Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Psykiatriayhdistys ry:n asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2023 (viitattu 6.11.2023). Saatavlilla internetissä: www.kaypahoito.fi
  2. Yliopistosairaanhoitopiirien tuottama julkinen verkkopalvelu Mielenterveystalo.fi. Näin nettiterapia toimii (viitattu 6.1.2023). Saatavilla internetissä: https://www.mielenterveystalo.fi/nettiterapiat/esittely/Pages/default.aspx
  3. Näytönastekatsaus: Tietotekniikka-avusteiset terapiat depressioiden hoidossa. Depressio. Käypä hoito -suositus. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2023 (viitattu 6.11.2023). Saatavilla internetissä: www.kaypahoito.fi/nak06935#R1
  4. Perustason hoidolla tarkoitetaan perusterveydenhuollossa annettavaa masennuksen hoitoa, erotuksena psykiatrisesta erikoissairaanhoidossa. Valtaosan masentuneista voidaan hoitaa perusterveydenhuollossa tai työterveyshuollossa. Psykiatrisessa erikoissairaanhoidossa hoidetaan potilaat, joiden masennus on vaikea, psykoottinen tai vakavasti monihäiriöinen, joihin masennuksen hoito ei tehoa (lääkeresistentti depressio), joilla on vakavia itsetuhoisia ajatuksia tai joiden työ- tai toimintakyky ei asianmukaisesta hoidosta huolimatta ole parantunut.
Lisätietoja kampanjasta
Pekka Ihalmo

Yhteiskuntasuhdejohtaja
Janssen Finland
Sähköposti: pihalmo@its.jnj.com

Henna-Riikka Myrskylä

Vaikuttamisviestinnän asiantuntija
Mielenterveyden keskusliitto
Sähköposti: henna-riikka.myrskyla@mtkl.fi