Ratkaiseva tuki

Ratkaiseva tuki

Oletko masentunut? Näin masennus diagnosoidaan

Masennusdiagnoosin ja hoitosuositukset tekee aina lääkäri: ensimmäinen askel toipumiseen on avun ja tuen hakeminen. Masennuksesta eli depressiosta kärsii vuodessa noin 5-7 % suomalaisista1, ja elämänsä aikana jopa joka viides suomalainen2. Masennuksen ja sen vaikeusasteen tunnistaminen on hoidon ensi askel.

Keskeisiä kysymyksiä1 masennuksen tunnistamiseen ovat:

  • Kuinka vaikea masennus on kyseessä: lievä, keskivaikea vai vaikea?
  • Onko masennustila ensimmäinen vai onko masennus toistuvaa? Liittyykö masennukseen muita häiriöitä, psykoottisia oireita tai itsemurhavaaraa?
  • Miten masennus vaikuttaa toiminta- ja työkykyyn?

Tee Mielenterveystalon masennuskysely ja arvioi, oletko mahdollisesti masentunut ja hoidon tarpeessa.

Hoidon saamiseksi tarvitset lääkärin tekemän masennusdiagnoosin

Mielenterveyspalveluiden tarjoamisesta vastaavat Suomessa kunnat, koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto sekä työterveyshuolto3. Lääkäri voi tehdä diagnoosin omalla terveysasemalla, työterveyshuollossa tai opiskelija- ja kouluterveydenhuollossa. Lääkäri arvioi masennusoireiden lukumäärän, vaikeusasteen, keston ja ajallisen vallitsevuuden.

Masennusdiagnoosin perusteena ovat päivittäiset ja vähintään kaksi viikkoa jatkuneet masennusoireet, jotka ovat vaikeusasteeltaan merkittäviä.1

Depression Käypä hoito -suosituksesta löydät lisätietoa masennuksen diagnosoinnista ja taulukon, jonka perusteella lääkäri tekee arvion masennuksesta ja sen vaikeudesta.

Lähdeviitteet:
  1. Depressio. Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Psykiatriayhdistys ry:n asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2023 (viitattu 6.11.2023). Saatavilla internetissä: www.kaypahoito.fi
  2. Suomen mielenterveys ry:n verkkopalvelu Mieli.fi: Tilastotietoa mielenterveydestä (viitattu 6.11.2023). Saatavilla internetissä https://mieli.fi/
  3. Sosiaali - ja terveysministeriö: Mielenterveyspalvelut (viitattu 6.11.2023). Saatavilla internetissä: https://stm.fi/mielenterveyspavelut
Lisätietoja kampanjasta
Pekka Ihalmo

Yhteiskuntasuhdejohtaja
Janssen Finland
Sähköposti: pihalmo@its.jnj.com

Henna-Riikka Myrskylä

Vaikuttamisviestinnän asiantuntija
Mielenterveyden keskusliitto
Sähköposti: henna-riikka.myrskyla@mtkl.fi