Psoriasiksen hoito

Psoriasista hoidetaan vaikeusasteen mukaan

Ihopsoriasis jaetaan useimmiten lievään ja vaikeaan muotoon, joita hoidetaan eri tavoilla.[1] Hoidon tavoitteena on minimoida oireet ja säilyttää työ- ja toimintakyky.[1]

Lääkäri kartoittaa vastaanotolla laajasti oireistoa oikean hoitomuodon valitsemiseksi.

Lievä psoriasis

 • Läikät ovat iholla suppea-alaisia
 • Psoriasista voidaan hoitaa pelkillä ihon paikallishoidoilla.

Vaikea psoriasis

 • Psoriasista ei saada hoidettua pelkillä paikallishoidoilla.
 • Ihottuma peittää yli 10 prosenttia ihon pinta-alasta. Lääkärisi voi käyttää myös PASI tai DLQI-mittaristoa vaikeusasteen märittelyssä.
 • Psoriasis oireilee voimakkaana tai märkärakkulaisena esimerkiksi kämmenissä, jalkapohjissa, kasvoissa tai genitaalialueella.[2]

Vaikeusasteen arvioinnissa huomioidaan esimerkiksi

 • Iho-oireiden laajuus ja voimakkuus
 • oireiden, kuten kutinan ja kivun, voimakkuus
 • oireiden vaikutus elämään ja elämänlaatuun
 • mahdollisten aikaisempien hoitojen toimivuus
 • niveloireet.[2]

Psoriasiksen hoitomuodot

Lievä psoriasis

Paikallishoidot: Lievässä psoriasiksessa hoitomuotoina käytetään perus- ja lääkevoiteita. Perusvoiteet lievittävät kuivan, kutisevan ja hilseilevän ihon oireita. Lääkevoiteita voidaan käyttää kuuriluontoisesti ja kahdesti viikossa ylläpitovaiheessa.

Valohoito: Luonnon auringonvaloa ja keinotekoista ultraviolettivalohoitoa (UVB, PUVA) voidaan antaa psoriasiksen hoidossa henkilöille, joiden iho ei reagoi siihen ja joilla on ruskettuva ihotyyppi. Jos iho-oireet eivät helpota valohoidolla tai jos ne palaavat nopeasti hoitokuurin jälkeen, on mietittävä siirtymistä sisäisesti annosteltaviin psoriasiksen hoitomuotoihin.[2]

Vaikea psoriasis

Sisäinen hoito

 1. Systeemiset lääkkeet, esimerkiksi metotreksaatti, hillitsevät elimistön yleistulehdusta ja samalla psoriasiksen oireita.[2]
 2. Biologiset lääkkeet ja biosimilaarit:

Biologiset lääkkeet ovat ns. täsmälääkkeitä, sillä niiden vaikutus kohdistuu elimistössä tiettyyn kohtaan. Ne eroavat ns. perinteisistä kemiallisista lääkkeistä vaikutustapansa ja molekyylirakenteensa vuoksi.

Biologisista lääkkeistä on saatavilla myös samankaltaisia biosimilaari-lääkkeitä.[3]

Nivelpsoriasiksen hoito

Nivelpsoriasista hoidetaan lievissä tapauksissa tulehduskipulääkkeillä ja tarvittaessa annetaan kortisonipistos suoraan niveleen. Oireiden jatkuessa voidaan ottaa käyttöön myös sisäisesti annosteltava lääkitys, kuten metotreksaatti. Jos oireet jatkuvat tämänkin jälkeen tai niveloireiden lisäksi esiintyy vaikeaa ihopsoriasista, voidaan aloittaa tulehdusta lievittävä hoito biologisella lääkkeellä tai apremilastilla.[2]

Psoriasiksen muu hoito

Psoriasista sairastavien mahdollista osallistua myös erilaisille kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskursseille, joiden tavoitteena on edistää työ- ja toimintakykyä. Kuntoutuskursseja järjestetään kaiken ikäisille. Lisätietoa kursseista saa Kelasta ja Psoriasisliitosta. Psoriasisliitto tarjoaa myös vertaistukitoimintaa.[4]

Lähdeviitteet

Käypä Hoito-suositus: Psoriaasi ja nivelpsoriaasi (online). Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Ihotautilääkäriyhdistyksen asettama työryhmä, 2020 (viitattu 20.11. 2021). Saatavilla internetissä:www.kaypahoito.fi
Käypä Hoito-suositus: Psoriaasi ja nivelpsoriaasi (online). Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Ihotautilääkäriyhdistyksen asettama työryhmä, 2020 (viitattu 20.11. 2021). Saatavilla internetissä: www.kaypahoito.fi
Psoriasisliitto: Hoitovaihtoehdot (online). Psoriasisliitto (viitattu 20.11. 2021). Saatavilla internetissä: https://psori.fi/tietoa-psoriasiksesta/psoriasiksen-hoito/hoitovaihtoehdot/
Psoriasisliitto: Kuntoutus (online). Psoriasisliitto (viitattu 20.11. 2021). Saatavilla internetissä: https://psori.fi/tietoa-psoriasiksesta/kuntoutus/
Logo Janssen | Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson