Psoriasis arjessa

Arki psoriasiksen kanssa

Millaista arkea haluaisit elää psoriasiksen kanssa?

Psoriasiksen hoitosuunnitelma tehdään yhteistyössä terveydenhuollon ammattilaisten kanssa ja myös psoriasista sairastavalla on tärkeä rooli hoidon suunnittelussa. Tilannekartoituksen tavoitteena on löytää jokaisen elämäntilanteeseen sopivin hoitovaihtoehto.[1] Oireita kannattaa siis kirjata säännöllisesti muistiin ja kertoa erilaisista oireista rohkeasti lääkärin vastaanotolla.

Psoriasiksen hoidossa huomioitava myös liitännäissairaudet

Psoriasikseen liittyy myös kohonnut riski liitännäissairauksiin. Niitä ovat mm. sydän- ja verisuonisairaudet, diabetes ja tulehdukselliset suolistosairaudet. Lisäksi psoriasis voi aiheuttaa stressiä.[1]

Myös mahdolliset liitännäissairaudet on otettava huomioon psoriasiksen hoidossa.3 Jokainen psoriasista sairastava voi vähentää liitännäissairauksien riskiä terveellisten elämäntapojen avulla. Näihin kuuluvat normaali paino, säännöllinen liikunta, tupakoimattomuus ja maltillinen alkoholin käyttö.[2]

On hyvä muistaa, että jo psoriasikseen kuuluvien iho- ja niveltulehdusten toimiva hoito parantaa terveyttä kokonnaisvaltaisesti.[1]

Elintapojen kohentaminen onnistuu uudistamalla rutiineja

Arjen keskellä elintapojen parantaminen voi tuntua välillä haastavalta. Motivaation ylläpitämisessä auttaa usein tarkka elintapojen kohentamisen toimintasuunnitelma.[3]

Äkkinäisten muutosten sijaan kannattaa kysyä itseltä seuraavat kysymykset:

Mitä aiot tehdä?

  • Kuinka aiot toteuttaa sen?
  • Missä aiot toteuttaa sen?
  • Milloin aiot toteuttaa sen?
  • Kenen kanssa aiot toteuttaa sen?[4]

Uusien elintapojen omaksumiselle kannattaa antaa tarpeeksi aikaa ja ne kannattaa ottaa mukana arkeen automaattisina rutiineina. Repsahduksiakaan ei kannata pelätä, sillä niiden varalta voi tehdä jo etukäteen toimintasuunnitelman. Hyvät tulokset motivoivat jatkamaan - saavutettuja tuloksia kannattaa siis seurata aktiivisesti.[3]

Lähdeviitteet

Psoriasisliitto: Psoriasiksen hoito (online). Psoriasisliitto (viitattu 20.11. 2021). Saatavilla internetissä: https://psori.fi/tietoa-psoriasiksesta/psoriasiksen-hoito/
Psoriasisliitto: Liitännäissairaudet (online). Psoriasisliitto (viitattu 20.11. 2021). Saatavilla internetissä: https://psori.fi/tietoa-psoriasiksesta/liitannaissairaudet/
Duodecim: Miten auttaa potilaita omaksumaan ja ylläpitämään terveellisiä elämäntapoja? (online). Absetz T, Honkanen N. Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2021. (viitattu 20.11. 2021). Saatavilla internetissä: https://www.duodecimlehti.fi/duo13734
Satasairaala: Tavoitteen asettaminen. Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (viitattu 15.9. 2021). Saatavilla internetissä: https://www.satasairaala.fi/sites/default/files/2019-04/Tavoitteen%20asettaminen%20Smart.pdfhttps://www.satasairaala.fi/sites/default/files/2019-04/Tavoitteen%20asettaminen%20Smart.pdf
Logo Janssen | Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson