Tietoa keuhkosyövästäTietoa keuhkosyövästä

Keuhkosyöpä on Suomessa kolmanneksi yleisin syöpä sekä miehillä että naisilla. Siihen sairastuu joka vuosi lähes 1 800 miestä ja 1 100 naista. Noin 10 prosenttia miesten ja 7 prosenttia naisten kaikista uusista syövistä on keuhkosyöpää. 12

Miesten keuhkosyöpä on 1970-luvulta lähtien vähentynyt, mutta samaan aikaan naisia sairastuu enemmän keuhkosyöpään. 2

Keuhkosyövistä suurin osa, 80–90 prosenttia johtuu tupakoinnista. 2 Keuhkosyöpään sairastumisen riski kasvaa mitä enemmän ja pitempään tupakoi. On hyvä huomata, että tupakoinnin lopettaminen kannattaa aina, sillä lopettaminen pienentää keuhkosyövän riskiä merkittävästi. 3

Keuhkosyövän luokittelu

Keuhkosyöpä jaetaan kahteen pääryhmään, jotka ovat pienisoluinen ja ei-pienisoluinen muoto. Valtaosa keuhkosyövistä on ei-pienisoluisia, ja alle 20 prosenttia keuhkosyövistä on pienisoluista tyyppiä. 4

Ei-pienisoluisia keuhkosyövän tyyppejä ovat keuhkoputkesta alkava levyepiteelikarsinooma, limakalvon rauhassoluista alkava adenokarsinooma ja suurisoluinen syöpä. Noin puolet ei-pienisoluisista keuhkosyövistä ovat keuhkon adenokarsinoomia, joista vajaa neljäsosa kehittyy vain vähän tupakoineille tai täysin tupakoimattomille. 56

Lisäksi ei-pienisoluinen keuhkosyöpä jaetaan eri luokkiin sen mukaan, onko syöpä paikallinen vai levinnyt, ns. TNM-luokituksella. TNM-luokituksessa T (tumor) kuvaa kasvaimen tunkeutumista ympäristöönsä, N (node) leviämistä imusolmukkeisiin ja M (metastasis) etäpesäkkeitä. Pienisoluinen keuhkosyöpä luokitellaan joko rajoittuneeksi tai levinneeksi. 236

Keuhkosyövän oireet

Keuhkosyövän aiheuttamat solumuutokset kehittyvät hitaasti vuosien kuluessa. Keuhkosyöpä saattaa olla pitkään oireeton tai oireet ovat sellaisia, ettei niitä
osata yhdistää keuhkosyöpään.2

Ensimmäisiä tyypillisiä oireita voivat olla yskä, veriset yskökset, hengenahdistus, rintakehän kivut sekä keuhkotulehdukset. Levinneessä taudissa voi ilmetä myös laihtumista, kuumeilua ja väsymystä. 26

Keuhkosyövän diagnoosi

Keuhkosyöpä voidaan löytää sattumalta muiden tutkimusten yhteydessä. Joka neljäs keuhkosyöpä todetaan täysin oireettomilla potilailla, mutta tavallisempaa kuitenkin on, että sairastunut itse hakeutuu oireidensa vuoksi tutkimuksiin. 3

Valitettavan usein keuhkosyöpä todetaan vasta siinä vaiheessa, kun se on edennyt jo melko pitkälle. 7 Uudet hoitovaihtoehdot ovat kuitenkin tuoneet toivoa myös levinneen keuhkosyövän ennusteeseen ja oireiden hoitoon. 6

Jos potilaalla on keuhko-oireita ja epäillään keuhkosyöpää, tulee keuhkoista ottaa röntgenkuva eli keuhkokuva. Keuhkosyövän tarkempi diagnosointi ja levinneisyys tutkitaan erikoissairaanhoidossa kuvantamistutkimuksin, sekä kudosnäyttein keuhkokasvaimesta tai etäpesäkkeestä. Se miten tutkimuksissa edetään, määrittyy kasvainmuutosten sijainnista, levinneisyydestä, potilaan yleiskunnosta sekä keuhkojen toimintakyvystä. 23

Keuhkosyövän hoito

Hoitovalinnat ja sairauden ennuste riippuvat kasvaimen kudostyypistä, levinneisyydestä ja sairastuneen yleiskunnosta. Myös mahdolliset muut sairaudet voivat määrittää, mitä hoitoja voidaan antaa. Keuhkosyövän hoitomuotoja voivat olla leikkaus, sädehoito, täsmälääkkeet, solunsalpaajat tai immunologiset syöpälääkkeet. Hoitoja voidaan myös yhdistää. 236

Valtaosa keuhkosyövistä on ei-pienisoluista keuhkosyöpää, jonka levinneen tautimuodon ennuste on parantunut merkittävästi uusien täsmälääkkeiden ja immuno-onkologisten hoitojen kehityksen ansiosta. Erityisesti adenokarsinoomia sairastavien potilaiden elossaoloaika on pidentynyt siitä, mitä se oli vielä 2000-luvun alussa. 8

Osalla levinnyttä ei-pienisoluista rauhasperäistä keuhkosyöpää eli adenokarsinoomaa sairastavista potilaista syöpä on saanut alkunsa geenivirheestä. Tällaisia geenivirheitä voi olla muun muassa EGFR- tai ALK-nimisissä geeneissä. Kasvainnäyte tutkitaan näiden geenivirheiden varalta, ja näiden löydösten perusteella voidaan syöpää hoitaa täsmälääkityksellä. Täsmälääkkeet saattavat merkittävästi lievittää oireita ja pidentää elinaikaa. Kaikki syöpätyypit eivät kuitenkaan ilmennä täsmälääkehoidolle reagoivia solumuutoksia, eivätkä siten hyödytä potilasta. 236

Hyväkuntoisten varhaisvaiheen keuhkosyöpää sairastavien hoidon tavoitteena on paraneminen tai elinajan pidentäminen. Levinnyt keuhkosyöpä ei valitettavasti ole parannettavissa, vaan levinneen taudin tavoitteena on helpottaa oireita ja hidastaa sairauden kulkua ja pidentää elinaikaa. 6