Eturauhassyöpä

Eturauhassyöpä

Eturauhassyövän diagnoosi ja hoito

Jos potilaalla on eturauhasen sairastumiseen viittaavia oireita kuten virtsaamishäiriöitä lääkäri voi arvioida eturauhassyövän mahdollisuutta eturauhasta tunnustelemalla ja plasman prostataspesifisen antigeenin (PSA) määrityksellä. Oireettomia miehiä ei nykytiedon valossa ole hyödyllistä seuloa eturauhassyövän varalta.1,2

Varsinainen diagnoosi perustuu näytteeseen, joka otetaan eturauhasesta neulalla transrektaalisen kaikututkimuksen yhteydessä. Vaikka näyte osoittautuisi normaaliksi, uutta näytteenottoa tulee harkita, jos PSA-pitoisuus nousee edelleen.1


Eturauhassyövän diagnoosi ja hoito

Eturauhassyövän hoito valitaan syövän koon ja levinneisyyden sekä potilaan iän ja muiden sairauksien perusteella, potilaan omia toiveita kuunnellen. Jos hoito ei vaikuta ennusteeseen, saattaa jatkotoimenpiteeksi riittää pelkkä potilaan seuranta. Jos hoidosta katsotaan olevan hyötyä, yleisimmin käytössä olevia hoitokeinoja ovat hormonihoito, sädehoito tai leikkaus.2

”Eturauhassyövän lääkehoidon kulmakivi on jo vuosikymmeniä ollut hormonihoito, jonka teho perustuu miessukupuolihormonin eli testosteronin vähentämiseen elimistössä”, sanoo Janssenin lääketieteellinen johtaja Petteri Hervonen.

”Eturauhassyövän lääkehoidon kulmakivi on jo vuosikymmeniä ollut hormonihoito."


Eturauhassyövän hoito kehittyy jatkuvasti ja uusia hoitovaihtoehtoja tulee potilaiden saataville koko ajan lisää. Perinteisen hormonihoidon rinnalle on tullut myös niin sanottuja uuden polven hormonihoitoja, kehittyneempiä solunsalpaajahoitoja sekä radionuklidihoitoja.

Hoitojen sivuvaikutukset

Syöpähoidot voivat aiheuttaa sivuvaikutuksia, jotka saattavat helposti sekoittua ikääntymismuutoksiin. Onneksi sivuoireita on mahdollista hoitaa. Katso videolta lisää tietoa eturauhassyövän hoitoon mahdollisesti liittyvistä sivuvaikutuksista.

“Sivuvaikutuksiin ei tarvitse sopeutua ajatellen niiden kuuluvan ikään, sillä elämänlaatu voisi säilyä parempana, jos oireisiin hakisi apua.”