Kaikki keinot kokeiltu?

Kaikki keinot kokeiltu?

Mikä on psoriasis?

Psoriasis on pitkäaikainen tulehdussairaus, joka voi oireilla sekä iholla että nivelissä. Sairaus on immuunivälitteinen, eli se kehittyy kehon oman puolustusjärjestelmän pohjalta.[1]

Ihopsoriasis

Ihopsoriasis näyttäytyy ja oireilee iholla paksuina, arkoina ja joskus kutisevina hilseläikkinä. Tyypillisimmillään psoriasista esiintyy kyynärpäissä, polvissa, ristiselässä, päänahassa ja hankalimmillaan ympäri kehoa. Ihopsoriasista sairastaa noin 2 % suomalaisista.

Nivelpsoriasis

Nivelpsoriasis ei ole yhtä yleinen sairaus. Nivelpsoriasis on etenevä tulehdustauti, jossa oireina on muun muassa nivelten arkuus ja aamujäykkyys. Arvioiden mukaan noin neljäsosalla vaikeaa ihopsoriasista sairastavista on myös nivelpsoriasis. Oireet saattavat esiintyä myös ilman iho-oireita, mutta se on harvinaista.[2]

Mikä on psoriasis

Psoriasiksen hoidossa tavoitteena on minimoida psoriasiksen oireet, parantaa elämänlaatua sekä säilyttää työ- ja toimintakyky.[3]

Miten psoriasista hoidetaan?

Psoriasista tulisi hoitaa kokonaisvaltaisesti, sillä iho- ja niveloireiden lisäksi sairauteen liittyy kohonnut riski moniin liitännäissarauksiin. Tällaisia ovat muun muassa ylipaino, diabetes, tulehdukselliset suolistosairaudet ja kohonnut verenpaine.[4]

Lisäksi riski sairastua mielenterveysongelmiin on kohonnut psoriasista sairastavilla.

Hoidon tavoitteena on, että psoriasis oirehtii mahdollisimman vähän ja hoito parantaa elämänlaatua. Työ- ja toimintakyky pyritään pitämään hoidon avulla mahdollisimman hyvänä.[3]

Hoito valitaan vaikeusasteen mukaan

Psoriasis oirehtii eri tavoilla. Joillakin oireet voivat olla lieviä ja helposti hoidettavissa, kun taas vaikea psoriasis voi vaikuttaa työ- ja toimintakykyyn.[4]

Lievää psoriasista voidaan hoitaa perusterveydenhuollossa, mutta vaikeampaa tautimuotoa sairastavia hoitaa yleensä erikoislääkäri, kuten ihotautilääkäri (dermatologi) tai reumatologi.


Vaikean psoriasiksen hoito

  • Yleistulehdusta rauhoittava sisäinen lääkehoito. Jos psoriasis on vaikeamuotoinen tai oirehtii myös nivelissä, tulehdusta voidaan rauhoittaa sisäisellä lääkehoidolla. Tällaisia ovat esimerkiksi metotreksaatti, biologiset lääkkeet, apremilasti, dimetyylifumaraatti ja siklosporiini.

Nivelpsoriasiksen hoito

Nivelpsoriasis voi oireilla monin tavoin, joten sen hoito suunnitellaan aina tapauskohtaisesti.

  • Tulehduskipulääkkeet ja kortisonipistokset sopivat lievän ja ei-etenevän psoriasiksen hoitoon.
  • Varsinainen reumalääke, yleensä metotreksaatti jos yllä oleva hoito ei auta tarpeeksi oireisiin.
  • Biologinen lääke tai apremilasti voidaan ottaa käyttöön, jos muilla lääkehoidoilla ei saada toivottuja tuloksia tai niveloireilun taustalla on vaikea ihopsoriasis.[5]

Muista myös suun terveys!

Suun terveydestä huolehtiminen on erityisen tärkeää psoriasista sairastavilla, sillä vastustuskyky voi olla heikentynyt. Hampaiden ja suun terveys kannattaa tarkastaa säännöllisesti, jotta tulehdukset eivät pääse vaikeuttamaan perussairautta tai aiheuta infektioita.[6]

Miten_psoriasista_hoidetaan

Kokemuksia psoriasiksen kanssa elämisestä

Videoissa psoriasista sairastava Elina kertoo elämästään ja Psorilinjan sairaanhoitaja Kristiina antaa vinkkejä arkeen sairauden kanssa.

Keskustele psoriasiksen hoitovaihtoehdoista lääkärisi kanssa

Keskustele psoriasiksen hoitovaihtoehdoista lääkärisi kanssa

  • Hoito valitaan aina oireiden ja vaikeusasteen mukaan yksilöllisesti.
  • Hoidon tavoite on minimoida psoriasiksen oireet, parantaa elämänlaatua sekä säilyttää työ- ja toimintakyky.[7]
  • Terveellisillä elämäntavoilla ja nykyaikaisilla lääkkeillä voidaan psoriasis saada vaikeissakin tapauksissa hallintaan.[8]

Lisätietoa psoriasiksesta:

Lähdeviitteet

Terveyskirjasto: Psoriaasi (online). Airola, K. Suomalainen Lääkäriseura Duodecim 2020 (viitattu 29.1. 2021) Saatavilla internetissä:
Nivelpsoriasisopas (online). Kaaja S, Mykkänen K, Riikola T. Suomen Reumaliitto ry ja Psoriasisliitto ry, 2018 (viitattu 16.2. 2021). Saatavilla internetissä: www.terveyskirjasto.fihttps://psori.fi/wp-content/uploads/2020/09/Reumaliitto-ja-Psoriasisliitto_Nivelpsoriasis-esite-saavutettava-sahkoinen.pdf
Käypä Hoito-suositus: Psoriaasi ja nivelpsoriaasi (online). Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Ihotautilääkäriyhdistyksen asettama työryhmä, 2020 (viitattu 29.1. 2021). Saatavilla internetissä: www.kaypahoito.fi
Käypä hoidon potilasversio: Psoriaasi (iho- ja nivelpsoriaasi) (online). Tarnanen K, Rantanen T, Luosujärvi R, Sipilä R. Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2020 (viitattu 29.1. 2021). Saatavilla internetissä:www.kaypahoito.fi
Terveyskirjasto: Psoriaasi (online). Airola, K. Suomalainen Lääkäriseura Duodecim 2020 (viitattu 29.1. 2021) Saatavilla internetissä: www.terveyskirjasto.fi
Reumaliitto: Reuma ja suun terveys (online). Suomen Reumaliitto ry (viitattu 16.2. 2021). Saatavilla internetissä: www.reumaliitto.fi
Käypä Hoito-suositus: Psoriaasi ja nivelpsoriaasi (online). Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Ihotautilääkäriyhdistyksen asettama työryhmä, 2020 (viitattu 29.1. 2021). Saatavilla internetissä: www.kaypahoito.fi
Terveyskirjasto: Psoriaasi (online). Airola, K. Suomalainen Lääkäriseura Duodecim 2020 (viitattu 29.1. 2021) Saatavilla internetissä: www.terveyskirjasto.fi
Logo Janssen | Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson