Mikä Sound on?

Sound on -kampanjan tarkoituksena on lisätä tietoisuutta masennuksesta ja edistää paremman hoidon saatavuutta. Kampanja kannustaa ihmisiä puhumaan aiheesta, jotta masennukseen liittyvä häpeän taakka poistuisi.

Manifesto

Masennusta ei pidä hävetä eikä sen kanssa pidä yrittää pärjätä yksin. Masennus aiheuttaa elämätöntä elämää, täyttymättömiä unelmia ja tekemätöntä työtä. Vakavimmillaan masennus voi olla tappavaa.

Vaikeaa ja keskivaikeaa masennusta hoidetaan Suomessa liian passiivisesti ja hoitoon on vaikea päästäi Tämä johtaa työkyvyttömyyseläkkeisiin ja sairauslomiin, jotka maksavat vuosittain suomalaiselle yhteiskunnalle miljardejaii. On tullut aika toimia yhdessä ongelman ratkaisemiseksi.

Meidän tulee irtautua hiljaisuuden kulttuurista ja varmistaa, että apua on paremmin saatavilla. Koska jaettu taakka on kevyempi.Käännetään äänet päälle. Annetaan ääni masennukselle.


i  Honkonen ym. 2007, Suominen ym. 2013
ii Eläketurvakeskus 2017: https://www.etk.fi/tiedote/masennus-vie-joka-paiva-kahdeksan-henkiloa-tyokyvyttomyyselakkeelle/

About depression

Joka viides suomalainen kärsii masennuksesta jossain elämänsä vaiheessaiii. Masennus voi olla lievää, keskivaikeaa tai vaikeaa, riippuen sen oireiden vakavuudesta. Kun masennuksella tarkoitetaan mielenterveyden häiriötä, siihen liittyy pitkäkestoinen mielialan lasku sekä muita ajatteluun, tunteisiin, käyttäytymiseen ja koko kehoon liittyviä oireita. Kun masennus tunnistetaan, sitä voidaan hoitaa tehokkaastiiv.

Keskivaikeaa ja vaikeaa masennusta hoidetaan Suomessa liian passiivisesti, mikä lisää työkyvyttömyyseläkkeiden määrää. Selvitykset osoittavat, että vain alle kolmasosa masennuksen perusteella eläke-etuuksia hakeneista oli saanut masennukseensa aktiivista, eri hoitomuotoja yhdistävää hoitoav. On tärkeää, että keskitymme nyt keskivaikean ja vaikean masennuksen tunnistamiseen, ennaltaehkäisyyn ja aktiiviseen hoitoon ja varmistamme, että potilailla on helpommin apua saatavilla.


iii THL, 2018
iv Suomen Mielenterveysseura, 2018
Honkonen ym. 2007, Suominen ym. 2013

Vertaistuki ja jaetut kokemukset ovat keskeisiä tekijöitä mielenterveyden häiriöistä toipumiseksi. Jos haluat keskustella aiheesta turvallisessa ja hyväksyvässä ympäristössä, ota yhteyttä Mielenterveyden keskusliiton neuvontapuhelimiin tai chat-palveluun.

Why blue ?

 

Vaikka siniseen väriin liitetään usein surumielinen pohjavire, se on myös energinen ja puhdas pääväri, joka kuvaa luottamusta ja optimismia. Sellaisena se myös luo ylevän jarohkean tunnelman, vailla häpeän leimaa.

 

Ava Imogen Grayson

Ääni on vaikuttava väline. Sound on -kampanjassa äänestä syntyy media- ja äänitaiteilija Ava Imogen Graysonin käsissä kuulijansa upottava ja ympäröivä alkuperäissävellys ja ääni-installaatio. Hänen työnsä kuvaa maailmaa, jossa myötätunto, avoimuus ja huomaavaisuus on läsnä – niin itseämme kuin muita kohtaan.

Vaatii tiettyä kypsyyttä ja rohkeutta hyväksyä masennus kokemuksena, jonka me itse tai läheisemme saattaa jonain päivänä läpikäydä. Jokainen meistä tuntee ihmisen, joka on kohdannut masennusta jossain elämänsä vaiheessa, tajusimmepa sitä tai emme.
-
Kuten muissakin vaikeissa elämäntilanteissa, ainoastaan puhuminen, myötätunto ja tuki voivat auttaa pääsemään masennuksen kaltaisen koettelemuksen yli. Niiden avulla masennuksesta voi tulla oppimisen, uuden yhteyden ja merkityksen lähde.

bg-body

Yhteystiedot & media

Yhteystiedot

Pirjo Mäenpää
Public Affairs Manager
External Affairs, Nordics

Janssen-Cilag Oy

Matkapuhelin: +358 50 3466366
Sähköposti: pmaenpaa@its.jnj.com

LEHDISTÖ

Lisätietoja Sound on -kampanjasta ja masennuksesta saat lataamalla alta lehdistömateriaalit.

Kumppanit