ELÄMÄNNÄLKÄ

<div style="display:flex;justify-content:center;align-items:center"><strong style="margin-right:10px">ELÄMÄN</strong><strong class="color-secondary">NÄLKÄ</strong></div>

Multippeli myeloomaa on hoidettava nykyistä yksilöllisemmin

Suomalaisen syövänhoidon tulevaisuus on käsillä. Julkisen terveydenhuollon palvelulupauksen mukaisesti jokaisen syöpää sairastavan suomalaisen tulee saada vaikuttavaa ja oikea-aikaista hoitoa. Tällä hetkellä emme yllä pohjoismaiselle tasolle viiden vuoden elossaololuvussa kuin yleisimmissä syövissä.1

Multippeli myelooma on yksi yleisimmistä verisyövistä ja siihen sairastuu vuosittain noin 350–400 suomalaista.2 Suomalaisilla potilailla multippeli myelooman hoitotulokset ovat huonompia kuin muissa Pohjoismaissa.1

Suomessa myelooman hoitotuloksia voitaisiin varmasti vielä entisestään parantaa. Tätä tukisi osaltaan, jos kansalliset hoitolinjaukset saataisiin täysin yhteneväisiksi kansainvälisten suositusten kanssa.

Uudet hyvinvointialueet ovat avainasemassa suomalaisen syövänhoidon suunnan muuttamisessa. Yhtenäisiä hoitopolkuja on jo laadittu yleisimpiin syöpiin ja seuraavaksi tulisi kiinnittää huomiota myös harvinaisempien syöpien hoitoon.

Suomella on kirittävää syövän hoidossa

Multippeli myelooman laadukas hoito on investointi ja hoidon kustannuksia on katsottava kokonaisuutena. Vaikka sairauden kehittynyt lääkehoito on kasvattanut menoja, ovat muut kustannukset vähentyneet ja potilaiden elinikä pidentynyt.3

Multippeli myelooman hoitotulokset on saatava samalle tasolle muiden Pohjoismaiden kanssa. Terveydenhuollon palvelulupauksen lisäksi hallitusohjelmaan on kirjattu, että hoitoon ja palveluihin pääsyä on nopeutettava ja ihmisten palvelutarpeisiin on pystyttävä vastaamaan kokonaisvaltaisesti.

Syövän hoitoa voidaan kehittää paikallisesti myös kliinisten tutkimusten avulla. Niissä multippeli myeloomaa sairastavat saavat käyttöönsä uusia lääkehoitoja ensimmäisten joukossa koko maailmassa. Suomessa onkin huolehdittava, että olemme kiinnostava maa kliinisten tutkimusten järjestämiselle myös jatkossa. Kliinisistä tutkimuksista hyötyvät erityisesti potilaat, mutta ne antavat myös tutkijoille mahdollisuuden osallista kansainvälisiin tutkimuksiin.

Joustavat toimintamallit voisivat tehostaa hoitoprosesseja ja kohentaa harvinaisempien syöpien hoidon laatua

Yksilölliseen syövänhoitoon kuuluu myös hoitoprosessin rakentaminen niin, että se tulee potilaan elämänlaatua ja jaksamista. Multippeli myelooman lääkehoito on mahdollista toteuttaa lähellä potilaan kotia yhteistyössä perusterveydenhuollon kanssa.

Hallitusohjelmaan on kirjattu, että terveydenhuollossa tullaan edistämään uusia toimintamalleja, kuten digitaalisia palveluja, etävastaanottoaikoja, asiakkaan luo vietäviä palveluita ja liikkuvia palveluita erityisesti harvaanasutuilla alueilla. Tämän tavoitteen mukaisesti on mahdollista laajentaa uudenlaisten, joustavien toimintamallien käyttöönottoa ja tuoda hoitoja lähemmäksi potilasta.4

Logo Janssen | Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson