ELÄMÄNNÄLKÄ

<div style="display:flex;justify-content:center;align-items:center"><strong style="margin-right:10px">ELÄMÄN</strong><strong class="color-secondary">NÄLKÄ</strong></div>

Elämän nälkä

Syyskuussa vietetään hematologisten, eli verisyöpien, teemakuukautta. Kuukauden tavoitteena on kasvattaa verisyöpien tunnettuutta ja kertoa verisyöpiin liittyvistä ajankohtaisista teemoista.

Multippeli myelooma on yksi aikuisten yleisimmistä verisyövistä ja siihen sairastuu 350–400 henkilöä vuosittain.[1] Multippeli myelooma on parantumaton sairaus, mutta aktiivisen hoidon ansiosta on mahdollista pidentää multippeli myeloomaa sairastavien elinajan ennustetta ja säilyttää elämänlaatu mahdollisimman hyvänä.

Multippeli myelooman hoitotulokset ovat meillä tällä hetkellä huonompia kuin muissa Pohjoismaissa.[2] Lisäksi suomalaiset hoitolinjaukset eivät ole täysin linjassa kansainvälisten suositusten kanssa, vaikka vaikuttavan ja oikea-aikaisen hoidon tulisi olla saatavilla kaikille multippeli myeloomaa sairastaville.

Tällä sivustolla kerromme multippeli myeloomasta, sen diagnosoinnista ja hoidosta sekä elämästä multippeli myelooman kanssa.

Mikä on Multippeli myelooma?

Mikä on Multippeli myelooma?
Logo Janssen | Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson