Voi paremmin

Voi paremmin

Skitsofrenia voi vaikuttaa eri tavoin elämäntapoihin sekä sosiaaliseen että taloudelliseen tilanteeseen.

Skitsofrenian psykoottiset oireet ja häiriöt, joita ne voivat aiheuttaa potilaan arkeen, ovat ilmeisiä, mutta ne voivat myös vaikuttaa fyysiseen terveydentilaan.

Hoidon ja paranemisen tavoitteena on vähentää oireita tai pysäyttää ne, jotta pystyt jälleen suoriutumaan arjessa ja jotta sairauden uusiutumisvaiheita saadaan vähennettyä.1,6

Psykoosilääkityksen ja muiden hoitomuotojen avulla skitsofrenian oireet saadaan usein siinä määrin kuriin, että voidaan palata päivittäisiin toimiin.1,6 Voit itse vaikuttaa vointisi kohenemiseen monin tavoin. Sairauden uusiutumisvaiheiden esiintyminen on todennäköisempää, jos lopettaa psykoosilääkkeen käytön tai käyttää lääkettä epäsäännöllisesti. Siksi on tärkeää sopia hoitosuunnitelmasta ja uusiutumisen estämisestä lääkärin ja perheen kanssa.

Tuen saaminen on tässä erittäin tärkeää, jotta voi pysyä sovitussa suunnitelmassa. Jos otat lääkkeen päivittäin, sinun tulee ottaa lääke oikein annosteltuna ja oikeaan aikaan joka päivä, tulla sovituille lääkärin vastaanotoille ja noudattaa huolellisesti hoitoa koskevia muita ohjeita. Jos saat pitkävaikutteista hoitoa kuukausittain, on tärkeää noudattaa sovittuja tapaamisaikoja, jotta saat lääkkeen oikea-aikaisesti.

Voi paremmin

Psyykkisestä sairaudesta toipuminen voi olla asteittainen prosessi eikä ole aina helppo hahmottaa omia edistysaskeleitaan.

Kun saa käsityksen omista edistysaskeleista, on mahdollista iloita niistä ja jakaa niitä muiden kanssa.

 1. APA Clinical Guidelines. American Psychiatric Association. Practice guidelines for the treatment of patients with schizophrenia. 2020. https://psychiatryonline.org/doi/epdf/10.1176/appi.books.9780890424841
 2. Falkai P et al. World J Biol Psychiatry 2005; 6: 132-191.
 3. American Psychiatric Association. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. Fifth Edition, Text Revision (DSM-5-TR). American Psychiatric Association. 2022.
 4. Lieberman JA et al. J Clin Psychiatry 1996; 57(suppl 9): 5-9.
 5. Robinson DG et al. Am J Psychiatry 1999; 156: 544-549.
 6. National Institute for Health and Care Excellence. Psychosis and schizophrenia in adults: prevention and management. Clinical guideline [CG178]. Published: 2014.
 7. Howard R et al. Am J Psychiatry 2000; 157: 172-178.
 8. Angermeyer MC et al. Schizophr Bull 1990; 16: 293-307.
 9. Murray RM and Fearon P. J Psychiatr Res 1999; 33: 497-499.
 10. Lang UE et al. Cell Physiol Biochem 2007; 20: 687-702.
 11. Koen L et al. Psychosomatics 2007; 48: 128-134.
 12. Skitsofrenia Lääkärikirja Duodecim, published 23.9.2021, referred 25.10.2022.
Logo Janssen | Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson