Takaisin työhön

Takaisin työhön

Töiden tai opiskelun aloittaminen uudelleen psykoottisen episodin jälkeen antaa tavallisesti tyytyväisyyden tunteen ja vahvistaa yleistä hyvinvointia.

Ajatteluun liittyvien taitojen (joita kutsutaan myös ”kognitiiviseksi toiminnaksi”, esim. keskittyminen, muisti, ajattelu, suunnittelu- ja ongelmanratkaisukyky) heikkenemisen aste voi vaikuttaa mahdollisuuteen palata takaisin opintoihin tai löytää ja pitää työpaikka.

Siksi voi olla tärkeää saada apua ja tukea harjoitteluun ja mahdollisten kognitiivisten ongelmien kompensoimiseen.

Logo Janssen | Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson