Omaisen rooli

Omaisen rooli

Tämän sivuston muissa luvuissa kuin ”Omaiset” käytetään suoraan skitsofreniaa sairastaville henkilöille kohdistettuja ilmauksia ”sinä” ja ”sinua”. Niiden lukujen sisältö on kuitenkin tarkoitettu myös sinulle skitsofreniaa sairastavan omaisena.

Sivuston ajatuksena on, että voit joko yksin tai yhdessä skitsofreniaa sairastavan läheisesi kanssa tutustua hoitoon, lääkitykseen, sosiaalisiin suhteisiin ja taustatietoihin liittyviin asioihin, jotka voivat auttaa läheistäsi voimaan paremmin.

Omaisen rooli

Elämä skitsofreniaa sairastavan henkilön lähellä aiheuttaa useimmille ihmisille suuren muutoksen. Skitsofreniaa sairastavan ystävän tai läheisen perheenjäsenen hoitaminen ja tukeminen voi aika ajoin olla kokopäivätyötä.

Kun hoitaa skitsofreniaa sairastavaa henkilöä, voi olla vaikea käsitellä potilaan kokemia psykoottisia episodeja sekä positiivisia ja negatiivisia oireita. Hoitamista voi olla vaikea saada sovitettua muista perheenjäsenistä ja omasta työstään huolehtimiseen. Omaiset voivat myös kärsiä valtavasta menetyksen ja surun tunteesta, joka voi vaikuttaa sekä perheeseen että sosiaalisiin ja työhön liittyviin toimintoihin.

Perheenjäsenet ovat hyvin tärkeitä henkilöille, joilla on skitsofrenia, johtuen heidän antamastaan emotionaalisesta ja sosiaalisesta tuesta. Tuki voi olla käytännön apua eri askareissa, siivouksessa, ruoanlaitossa, henkilökohtaisessa hygieniassa tai sitä, että lähtee mukaan lääkäriin ja motivoi jatkamaan lääkkeen ottamista lääkärin ohjeiden mukaisesti. Jatkamalla lääkitystä ja käymällä säännöllisesti lääkärillä voidaan hallita monia psykoottisia oireita, minkä ansiosta potilas voi jatkaa normaalia arkielämäänsä.

Potilaat, joilla on skitsofrenia ja jotka saavat tukea perheeltä, saavuttavat usein paremmat elämäntaidot kuin ne, jotka elävät eristäytyneinä. Vaikka asuukin yksin, tarvitsee silti perheen ja ystävien tukea. Vakaa ympäristö voi auttaa potilaita noudattamaan hoitoa ja pitämään tiiviisti yhteyttä lääkäriin ja hoitotiimiin.1

 1. APA Clinical Guidelines. American Psychiatric Association. Practice guidelines for the treatment of patients with schizophrenia. 2020. https://psychiatryonline.org/doi/epdf/10.1176/appi.books.9780890424841
 2. Falkai P et al. World J Biol Psychiatry 2005; 6: 132-191.
 3. American Psychiatric Association. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. Fifth Edition, Text Revision (DSM-5-TR). American Psychiatric Association. 2022.
 4. Lieberman JA et al. J Clin Psychiatry 1996; 57(suppl 9): 5-9.
 5. Robinson DG et al. Am J Psychiatry 1999; 156: 544-549.
 6. National Institute for Health and Care Excellence. Psychosis and schizophrenia in adults: prevention and management. Clinical guideline [CG178]. Published: 2014.
 7. Howard R et al. Am J Psychiatry 2000; 157: 172-178.
 8. Angermeyer MC et al. Schizophr Bull 1990; 16: 293-307.
 9. Murray RM and Fearon P. J Psychiatr Res 1999; 33: 497-499.
 10. Lang UE et al. Cell Physiol Biochem 2007; 20: 687-702.
 11. Koen L et al. Psychosomatics 2007; 48: 128-134.
 12. Skitsofrenia Lääkärikirja Duodecim, published 23.9.2021, referred 25.10.2022.
Logo Janssen | Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson