Psykoterapia ja psykososiaalinen 
kuntoutus

Psykoterapia ja psykososiaalinen kuntoutus

Psykoterapia tarkoittaa tunneperäisten ja psyykkisten sairauksien hoitoa keskustelujen avulla ilman fyysisiä menetelmiä tai lääkkeitä.

Kun jaat kokemuksiasi koulutetun terapeutin kanssa, voit vähitellen alkaa ymmärtää enemmän itseäsi ja löytää menetelmiä sairautesi käsittelemiseen.1,6

Voi olla sekä vaikeaa että antoisaa elää lähellä skitsofreniaa sairastavaa henkilöä.

Yksilölliseen psykoterapiaan kuuluvat säännölliset keskustelut psykiatrin, psykologin, tai sairaanhoitajan kanssa. Keskusteluissa voidaan keskittyä eri aiheisiin, kuten ajankohtaisiin tai aikaisempiin ongelmiin, kokemuksiin, ajatuksiin, tunteisiin tai ihmissuhteisiin. Hoitomuotoja on useita.

Toiset niistä sopivat paremmin joillekin kuin toiset. Kaikki, joilla on skitsofrenia, eivät hyödy näistä mahdollisuuksista. On tärkeää, että saat ohjausta juuri itsellesi parhaiten sopivasta menetelmästä ja siitä, miten se toimii yhdessä muiden saamiesi hoitojen kanssa.1,6

Kuntoutus

Monet, joilla on skitsofrenia, voivat saada apua ongelmiinsa erilaisista ohjelmista, kuten ongelmanratkaisun, elämäntaidon ja rahankäytön hallintaohjelmista.

Niistä voi saada myös tukea päästäkseen takaisin opiskelemaan tai töihin. Muiden kuntoutusprosessissa olevien skitsofreniasta kärsivien tapaaminen voi niin ikään olla suureksi avuksi.6

Kognitiivinen käyttäytymisterapia

Kognitiivinen käyttäytymisterapia (CBT) auttaa ajattelemaan ja ymmärtämään miten käsittää itsensä, muut ja ympäröivän maailman.

Se tarkastelee myös, miten toiminta voi vaikuttaa ajatuksiin ja tunteisiin.

CBT voi auttaa muuttamaan henkilön ajatuksia ("kognitiivinen”) ja toimintaa ("käyttäytymis") ja siten parantaa oloa.

CBT on erilainen kuin muut hoidot, joissa keskustellaan sairauteen liittyvistä ongelmista, koska siinä keskitytään juuri tässä ja nyt esiintyviin ongelmiin ja vaikeuksiin.

CBT etsii tapoja edistää henkilön senhetkistä mielentilaa.1,6

Perhe-edukaatio

Potilaat, joilla on skitsofrenia, pääsevät usein sairaalasta kotiin perheensä luo.

On tärkeää, että potilaan läheiset saavat tietoa skitsofreniasta mahdollisimman paljon, jotta he ymmärtävät millaisia vaikeuksia ja ongelmia sairauteen voi liittyä.

Perheenjäseniä auttaa myös tiettyjen menetelmien opetteleminen, joilla voi minimoida potilaan sairauden uusiutumisriskin, esim:1,6

 • Perhekuntoutus auttaa koko perhettä kehittämään käyttäytymismalleja, jotka antavat sinulle parempaa tukea ja ymmärrystä tilanteellesi.
 • Koulutusohjelmien kautta opit käsittelemään ongelmiasi ja niissä kerrotaan sinulle kuuluvista terveydellisistä, asumiseen liittyvistä ja sosiaalisista tukitoimenpiteistä.
 1. APA Clinical Guidelines. American Psychiatric Association. Practice guidelines for the treatment of patients with schizophrenia. 2020. https://psychiatryonline.org/doi/epdf/10.1176/appi.books.9780890424841
 2. Falkai P et al. World J Biol Psychiatry 2005; 6: 132-191.
 3. American Psychiatric Association. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. Fifth Edition, Text Revision (DSM-5-TR). American Psychiatric Association. 2022.
 4. Lieberman JA et al. J Clin Psychiatry 1996; 57(suppl 9): 5-9.
 5. Robinson DG et al. Am J Psychiatry 1999; 156: 544-549.
 6. National Institute for Health and Care Excellence. Psychosis and schizophrenia in adults: prevention and management. Clinical guideline [CG178]. Published: 2014.
 7. Howard R et al. Am J Psychiatry 2000; 157: 172-178.
 8. Angermeyer MC et al. Schizophr Bull 1990; 16: 293-307.
 9. Murray RM and Fearon P. J Psychiatr Res 1999; 33: 497-499.
 10. Lang UE et al. Cell Physiol Biochem 2007; 20: 687-702.
 11. Koen L et al. Psychosomatics 2007; 48: 128-134.
 12. Skitsofrenia Lääkärikirja Duodecim, published 23.9.2021, referred 25.10.2022.
Logo Janssen | Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson