Sosiaalinen elämä

Sosiaalinen elämä

Paranemisen jatkuminen on tärkeä tavoite. Se tarkoittaa myös sitä, että oireittesi vakauduttua toimit paremmin yksin ja yhdessä muiden kanssa, ja elämänlaatusi paranee. Voit kokea, että on helpompi lähteä sosiaaliseen toimintaan ja osallistua eri asioihin, esimerkiksi opiskella tai käydä töissä.

Paranemisen jatkuminen on tärkeä tavoite.

Vaikka palaatkin takaisin normaaliin elämään, sinun on muistettava jatkaa lääkärin määräämää lääkitystä, joka auttaa hallitsemaan oireita ja jatkamaan paranemista. Monet saavuttavat elämässään paljon ja saavat hyvän ja sisältörikkaan elämän skitsofreniasta huolimatta.

Ystävät ja perhe

Skitsofrenia voi muuttaa dramaattisesti sairauden kanssa elävien sekä heidän läheistensä elämää.

Kun hoitaa skitsofreniaa sairastavaa henkilöä, voi olla vaikea käsitellä asianomaisen kokemia psykoottisia episodeja sekä positiivisia ja negatiivisia oireita.

Skitsofreniaa sairastavan läheisen ystävän tai sukulaisen hoitaminen voi olla toisinaan kokopäivätyötä. Tämän vuoksi hoitamista on vaikea saada sovitettua muista perheenjäsenistä ja omasta työstään huolehtimiseen. Omaiset voivat myös kärsiä valtavasta menetyksen ja surun tunteesta, joka voi vaikuttaa sekä perheeseen että sosiaalisiin ja työhön liittyviin toimintoihin.

Perheenjäsenet ovat hyvin tärkeitä henkilöille, joilla on skitsofrenia, johtuen heidän antamastaan emotionaalisesta ja sosiaalisesta tuesta. Tuki voi olla käytännön apua eri askareissa, siivouksessa, ruoanlaitossa, henkilökohtaisessa hygieniassa tai sitä, että lähtee mukaan lääkäriin ja motivoi jatkamaan lääkkeen ottamista lääkärin ohjeiden mukaisesti. Jatkamalla lääkitystä ja käymällä säännöllisesti lääkärillä voidaan hallita monia psykoottisia oireita, minkä ansiosta voi jatkaa normaalia arkielämää.

Ihmiset, joilla on skitsofrenia ja jotka saavat tukea perheeltä, saavuttavat usein paremmat elämäntaidot kuin ne, jotka elävät eristäytyneinä. Vaikka asuukin yksin, tarvitsee silti perheen ja ystävien tukea. Vakaa ympäristö voi auttaa skitsofreniaa sairastavia noudattamaan hoitoa ja pitämään tiiviisti yhteyttä lääkäriin ja hoitotiimiin.1

Sosiaalinen elämä

Monet skitsofreniaa sairastavat vetäytyvät muiden henkilöiden seurasta. Sosiaalinen vetäytyminen on yksi skitsofrenian yleisistä negatiivisista oireista.

Arkeen osallistumisen motivaationpuute voi johtua myös heidän oireistaan. Se voi johtaa eristäytyneisyyden tunteeseen ja puuttuvaan kykyyn suhtautua toisiin ja luoda merkityksellisiä suhteita.

Psykoterapia ja psykososiaalinen kuntoutus, joita nykyään käytetään, voivat auttaa pääsemään skitsofreniaan liittyvistä sosiaalisista esteistä normaaliin sosiaaliseen elämään.1

Skitsofreniaan sairastuneen on tärkeä tuntea olonsa turvalliseksi ja hyväksytyksi. Se voi parantaa sinun ja perheesi yleistä hyvinvointia. Jotta näin voisi tapahtua, skitsofrenian oireiden on oltava hallinnassa – on siis jatkettava lääkkeen ottamista lääkärin ohjeiden mukaisesti.

 1. APA Clinical Guidelines. American Psychiatric Association. Practice guidelines for the treatment of patients with schizophrenia. 2020. https://psychiatryonline.org/doi/epdf/10.1176/appi.books.9780890424841
 2. Falkai P et al. World J Biol Psychiatry 2005; 6: 132-191.
 3. American Psychiatric Association. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. Fifth Edition, Text Revision (DSM-5-TR). American Psychiatric Association. 2022.
 4. Lieberman JA et al. J Clin Psychiatry 1996; 57(suppl 9): 5-9.
 5. Robinson DG et al. Am J Psychiatry 1999; 156: 544-549.
 6. National Institute for Health and Care Excellence. Psychosis and schizophrenia in adults: prevention and management. Clinical guideline [CG178]. Published: 2014.
 7. Howard R et al. Am J Psychiatry 2000; 157: 172-178.
 8. Angermeyer MC et al. Schizophr Bull 1990; 16: 293-307.
 9. Murray RM and Fearon P. J Psychiatr Res 1999; 33: 497-499.
 10. Lang UE et al. Cell Physiol Biochem 2007; 20: 687-702.
 11. Koen L et al. Psychosomatics 2007; 48: 128-134.
 12. Skitsofrenia Lääkärikirja Duodecim, published 23.9.2021, referred 25.10.2022.
Logo Janssen | Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson