Mielenterveys ja henkinen hyvinvointi

Mielenterveys ja henkinen hyvinvointi

Jos sinulla on skitsofrenia, se on saattanut vaikuttaa elämäntapaasi. Jotkut alkavat ehkä tupakoida enemmän, mikä voi johtaa vakaviin terveysongelmiin. Nämä ongelmat voivat pahentua, jos juo paljon alkoholia, käyttää huumausaineita, syö epäterveellisesti, ei liiku tarpeeksi tai ei yleisesti ottaen pidä huolta itsestään.

Elämäntapojen muutokset ja lääkityksen haittavaikutukset voivat johtaa siihen, että henkilöt, joilla on skitsofrenia, lihovat, mikä voi aiheuttaa ongelmia, jos ylipainoa on paljon.
Suuri ylipaino voi itsessään vaikuttaa paljon fyysiseen terveyteen, siitä on seurauksena esimerkiksi lisääntynyt riski sydänsairauden syntymiselle tai diabeteksen puhkeamiselle.

Siksi suositellaankin vuosittaista terveystarkastusta. Voidaan tarvita myös apua ravitsemusterapian, päihdeneuvonnan, jalkahoidon, hammashoidon ja muun terveydenhuollon ammattilaisilta.

Hyvän terveyden ja sosiaalisen tuen avulla on mahdollista vähentää skitsofrenian fyysisiä riskejä, mukaan lukien hoitojen ja elämäntapojen muutosten aiheuttamia haittoja.

Kunnon ylläpitäminen

Fyysinen hyvinvointi voi helposti jäädä psyykkisen sairauden varjoon. On kuitenkin tärkeää, että pyrit elämään mahdollisimman terveellisesti.

Huono ravinto, tupakointi ja alkoholin käyttö sekä liikunnan puute ovat osaltaan huonoon terveyteen vaikuttavia tekijöitä.

Terveelliseen elämäntapaan kuuluu säännöllinen liikunta. Liikunta on hyväksi sydämelle ja keuhkoille, se auttaa rakentamaan lihasmassaa ja vahvistaa luita. Ylipaino on terveysriski ja liikunta on hyvä keino laihtua ja/tai minimoida painonnousu. Liikunta on erityisen tärkeää henkilöille, joilla on skitsofrenia, koska joidenkin psykoosilääkkeiden haittavaikutuksiin kuuluu painonnousu.

Vaikkei liikunta voikaan korvata lääkettä, se voi auttaa skitsofrenian käsittelyssä. Fyysisen hyödyn lisäksi liikunta voi kohentaa mielialaa ja parantaa keskittymiskykyä. Liikunta voi vähentää ahdistusta ja stressiä ja auttaa kohottamaan itsetuntoa ja lisäämään motivaatiota.

Ryhmäliikunta, kuten esim. aerobic tai jalkapallo, rohkaisee kohtaamaan uusia ihmisiä, johtaa eristäytyneisyyden vähenemiseen ja parantaa sosiaalisia valmiuksia. Liikuntaan osallistumisen tulee olla helppoa ja hauskaa, ja sitä tulee lisätä pikkuhiljaa ja varovasti. On tärkeää, että puhut lääkärin kanssa ennen uuden liikuntaohjelman aloittamista.

Seksuaalisuus

Terveet sukupuolisuhteet ovat tärkeä osa elämää ja yksi elämänlaadun tavoitteista. Skitsofrenia voi kuitenkin vaikuttaa seksuaalisuuteen.

Itse skitsofrenia, sen aiheuttamat mielialan muutokset tai lääkityksen haittavaikutukset voivat johtaa seksuaaliseen toimintahäiriöön ja alentuneeseen seksuaaliseen halukkuuteen.

Jos niin käy, on tärkeää, ettet lopeta lääkkeen ottamista. Vaikka asia tuntuu kiusalliselta, on tärkeää ottaa yhteyttä lääkäriin tai psykiatriin, koska siihen on olemassa monia hoitomahdollisuuksia.

Naisten, joilla on skitsofrenia ja jotka haluavat perustaa perheen, tulee olla tietoisia siitä, että joitakin lääkkeitä ei saa käyttää raskauden aikana ja jotkut lääkkeet voivat johtaa maidon erittymisen muutoksiin. Lääkärit ja psykiatrit neuvovat, mitkä lääkkeet sopivat parhaiten näissä tapauksissa.

Akuuttien skitsofreniaoireiden aktiivisessa vaiheessa jotkut voivat menettää seksuaaliset estonsa tai voivat kokea epätyypillisiä seksuaalisia viettejä. Se voi merkitä riskialttiin seksuaalisen käyttäytymisen todennäköisyyden suurenemista.11 On tärkeää, että nuoria, joilla on skitsofrenia, rohkaistaan saamaan tietoa ja neuvoja ehkäisystä ja sukupuolitaudeista. Aloittaessaan uuden parisuhteen on aina hyvä harkita, miten suojaa itsensä ja toisen.

Hengellisyys

Yhteisöön kuulumisen ja osallistumisen tunteella voi olla suuri merkitys.

Monille ihmisille hengellinen ja uskonnollinen vakaumus voi antaa turvallisuuden-, identiteetin, kulttuuritietoisuuden ja yhteiskuntaan sitoutuneisuuden tunteen.

Uskonnollisista yhteisöistä voi löytää tukiverkoston erityisesti kriisivaiheissa. Nämä yhteisöt voivat myös toimia ”ystävällisinä kasvoina” ja niillä voi olla tärkeä asema skitsofrenian käsittelyssä.

Kirkot ja muut uskontojen harjoittamispaikat voivat tarjota tukiympäristön, jossa voi puhua tilanteesta, tuntea itsensä vähemmän eristäytyneeksi, ahdistuneeksi ja syrjityksi.

Voi kuitenkin olla hetkiä, jolloin psykoottiset oireet saavat ihmiset uskomaan merkittävämpään ja toisinaan epämiellyttävään hengelliseen asiantilaan. Oireet, joihin liittyvät äänien kuuleminen ja uskonnolliset harhakuvitelmat, voidaan kokea hengellisiksi elämyksiksi, ja ne voivat johtaa siihen, että jotkut tulevat alttiiksi tietyille uskonnollisille ryhmille.

 1. APA Clinical Guidelines. American Psychiatric Association. Practice guidelines for the treatment of patients with schizophrenia. 2020. https://psychiatryonline.org/doi/epdf/10.1176/appi.books.9780890424841
 2. Falkai P et al. World J Biol Psychiatry 2005; 6: 132-191.
 3. American Psychiatric Association. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. Fifth Edition, Text Revision (DSM-5-TR). American Psychiatric Association. 2022.
 4. Lieberman JA et al. J Clin Psychiatry 1996; 57(suppl 9): 5-9.
 5. Robinson DG et al. Am J Psychiatry 1999; 156: 544-549.
 6. National Institute for Health and Care Excellence. Psychosis and schizophrenia in adults: prevention and management. Clinical guideline [CG178]. Published: 2014.
 7. Howard R et al. Am J Psychiatry 2000; 157: 172-178.
 8. Angermeyer MC et al. Schizophr Bull 1990; 16: 293-307.
 9. Murray RM and Fearon P. J Psychiatr Res 1999; 33: 497-499.
 10. Lang UE et al. Cell Physiol Biochem 2007; 20: 687-702.
 11. Koen L et al. Psychosomatics 2007; 48: 128-134.
 12. Skitsofrenia Lääkärikirja Duodecim, published 23.9.2021, referred 25.10.2022.
Logo Janssen | Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson