Lääkitys

Erityyppisiä lääkehoitoja

Skitsofrenia on monimuotoinen sairaus, joka voi aiheuttaa muun muassa hallusinaatioita, harhaluuloja ja ajatushäiriöitä. Näitä psykoottisia oireita voidaan hoitaa lääkkeillä – nk. psykoosilääkkeillä.

Modernit psykoosilääkkeet voidaan jakaa kahteen pääryhmään:

  • Päivittäinen hoito: suun kautta joko tabletteina tai liuoksena otettava lääke, joka on otettava joka päivä, jotta sen vaikutus säilyy.
  • Pitkävaikutteinen lääkehoito: lääke annostellaan lihakseen joko kahden viikon välein, kerran kuukaudessa tai neljä kertaa vuodessa.

Oheisesta taulukosta käyvät ilmi näiden kahden hoitomuodon väliset erot;

Miten lääke vaikuttaa?

Antipsykoottiset hoidot kontrolloivat psykoottisia episodeja säätelemällä psykoosien kannalta merkityksellisiä aineita aivoissa.

Uudemmat psykooosilääkkeet vaikuttavat kahteen välittäjäainejärjestelmään: dopamiini- ja serotoniinijärjestelmään.

Skitsofreniasta

Haittavaikutukset

Kuten kaikilla lääkkeillä, myös psykoosilääkkeillä voi hyödyllisten vaikutusten lisäksi olla ei-toivottuja vaikutuksia.

Aiemmin skitsofrenian hoidossa käytettyihin vanhempiin lääkkeisiin saattoi liittyä epämiellyttäviä liikehäiriöitä, kuten lihaskouristuksia ja lihasjäykkyyttä, mutta uudempien lääkkeiden haittavaikutusriski on paljon pienempi.
Liikehäiriöiden kokemisen todennäköisyys on nykyisillä lääkkeillä pienempi, kun taas painonnousun todennäköisyys on suurempi.

Haittavaikutukset voivat olla osasyy siihen, etteivät potilaat ota lääkettään. Onkin tärkeää, että hoidosta ja mahdollisista huolestuttavista haittavaikutuksista keskustellaan hoitavan lääkärin kanssa.

Logo Janssen | Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson